A TANÍTVÁNY ÚTJA

TRANSZCENDENS SORSALKOTÁS
MAGÁNÓRÁK

SPIRITUÁLIS ÖMISMERET
EGYÉNI, KARMAOLDÓ KURZUS

TÚL A HIPNÓZISON - SPIRITUÁLIS ÖNAZONOSSÁG
Tanulunk, cselekszünk és az életed megváltozik

A FOLYAMATOKRÓL:

1. Megvizsgáljuk mitől ismétlődik valami az életedben, vagy mi korlátoz

Tanítvány alapcsomag :

⚚ Magánórák✓ ⚚ Online✓ ⚚ 5 találkozó ✓ ⚚ 3 hónap ✓ ⚚ bónuszok ✓

Alapfolyamatokkal dolgozunk, ami elengedhetetlen a sorsváltozáshoz, a személyi átváltozáshoz.

Téves gondolatrendszereid felfejtésével és semmissé tételének módszereivel foglalkozunk, spirituális önismereti munka során.

Ebben a folyamatban tételesen levezetjük téves hitrendszereidet, az egó téves reflexdöntéseit, valamint az általad választott problémákat vesszük górcső alá. Ezek alapján  gyakorlunk módszereket, technikákat a problémák megoldásához. Alaposan megvizsgáljuk, hogy a problémád milyen hitrendszerek működtetik, és rávilágítunk hogyan tudod limitáló, korlátozó hitrendszereidet szépen fokozatosan semmissé tenni.

 

Ösztönös, tudattalan döntéseid helyett megtapasztalhatod az életben a választás lehetőségét, megnyílik az út a valódi változás felé. Ez a folyamat rendkívüli jelentőségű, ez képezi az alapját annak, hogy valódi tudatosságot vigyél az életedbe, ne csak spirituális frázisokat puffogtass, hanem tényleg belső értékké alakítsd a tudásod. (Magyarul: Ne csak tudd, hanem élhesd is..)

  • Megismerheted, hogy milyen összefüggések vannak az akarati tevékenységek, az érzelmek, a cselekvés, a hiány, a neheztelés, az emberi kapcsolataid és az energetikai rendszered között.
  • Megtanuljuk az elfojtások nélküli „nemcselekvés” helyes érzelmi és szellemi hozzáállását. Nagyon fontos, hogy képes legyél kihozni a figyelmed a zaklatottság állapotából és el tudj jutni érzelmileg olyan rezgéstartományba, amiben tisztán érzékeled, hogy zaklatottságod oka nem az, amit annak hittél.
  • A boldogság és a belső béke egyik kulcsa megbocsátani magadnak és mindenki másnak is az életedben. A megbocsátás szintén energetikai állapot, aminek elérésére nem az egót kényszerítjük, hanem az elmét tanítjuk.

 

Minél többet ismersz így magadból, félelmeidből annál inkább látni fogod magad a valódi megvalósításokban, az eredményekben, és a félelmek világából egyre inkább a szeretet világába, a jelenlétbe, a bőségbe helyezed magad. Valódi tapasztalat lesz számodra, hogy van lehetőséged dönteni a káros gondolatok megváltoztatásáról.

Ez a folyamat online konzultációk alkalmával történik, jellemzően kéthetente találkozunk, így három hónap szükséges a teljes átadásához. Kombinálható  a belső gyermek és az előző életes programok feldolgozásával is.

Megszüntetjük a változást gátló tényezőket

A tanítvány és a belső gyermek:

Ösztönös, érzelmi láncolattal összekapcsolt cselekvések okainak megvilágítása, oldás

Tudtad, hogy gyermekkorban hipnózisban tanultad meg a legalapvetőbb  szokásaid, módszereid a céljaid elérésére?
Bizonyos érzésekhez, érzelmi állapotokhoz törvényszerűségeket rendelt az elméd, s ha az érzés nagyon kellemetlen volt, akkor az egészet lefojtottad elméd tudattalan régióiba. Ezek beépültek a személyiségedbe, és  ösztöni erővel irányítanak.

Mélyüléseken ismerkedhetsz meg azokkal a belső szerepszemélyiségeiddel, akik szélsőséges hiedelmeket és terheket hordoznak magukon, vagy magukban.

A belső gyermek részek idegen érzelmek, amit sokszor energiaként írnak le, ám a gyakorlat azt mutatja, hogy inkább nevezhetők intelligenciával rendelkező belső szervező erőknek, amik terheket, nehézségeket hoznak életünkbe.
Az értelmes (felnőtt)  működésünket észrevétlenül alakítják át, éppen úgy, mint amikor vírus kerül a számítógépbe. 

Gyermekkori tapasztalataink tehát nem kívánt eredményeket hoznak  a mostani életünkbe is.
Pl. értéktelenség, rémület, bizalmatlanság érzését hozhatja a gyermekkori bántalmazás, vagy tartós lelki zsarolás is.

Ebben a folyamatban megismered belső családrendszered.
Megtanulod, hogy csak jó van benned.  Megtanulod hogyan változhatsz, maradhatsz bátor, derűs és optimista a legkétségbeejtőbb élethelyzetekben is.

Munka a karmikus programokkal:

⚚ Magánórák✓ ⚚ személyes✓ ⚚ 5 találkozó ✓ ⚚ 4 hónap ✓ ⚚ Kedvezmények ✓

A karmikus programok oldásának menetét egyéni konzultációk során adom át, az éteri, mentális és spirituális aura tisztításával, az EM erőforrás meditáció elsajátításával.

– Tanulunk  az életúttal kapcsolatos karmikus összefüggések meglátásáról és azok kioldásáról.

– Megismerkedünk a MÁTRIX tudati rétegeivel, a hozzá kapcsolódó élethelyzetekkel, érzetekkel, Istenképekkel és létezőkkel.

– EM technika: Az Erőforrás meditáció megismerése, használata, munka a szimbólumokkal.

– Megtanuljuk az EM alkalmazását önfeltárásra, karmaoldásra, valamint elménk tréningezésére is.

Használjuk a Jelenléti transzformáció erejét, mint a hétköznapi életben alkalmazható transzformációt és a Mátrixban való tudati váltást.

 

A Szaturnusz jelzi a hiányt születési képletben. Az energiák lefojtó szűkítő jellege miatt nem, vagy nagyon korlátozva tudunk részesülni azokból a dolgokból, amit a Szaturnusz jelez.

Ezek az alulinformált energiacsomagok  az asztráltestben  tárolódnak el.
Limitáló,  blokkoló hitrendszereket generálnak, és jelen életünkben fájdalommal átszőtt életeseményeket hoznak.

Okozhat alvási zavarokat is, amikor  az ember asztrális teste nem akar a megfelelő módon eltávozni étertestéből és fizikai testéből, vagy  ébredéskor nem akar a megfelelő módon visszatérni, ha egyébként bármilyen módon nem megfelelően épül be a fizikai testbe.

A Plútó beaktiválódása azokat az elakadt energiákat mozgósítja, amik korábbi inkarnációkban harag, düh, neheztelés során fojtódtak el. Hatására erőszakos kommunikációt, fizikai bántalmazást, a szexuális élet zavarait, örökléssel és hatalmi harccal kapcsolatos problémákat tapasztalhatunk jelen életünkben. Titkok, tabuk, fóbiák, indokolatlan félelmek is jelzik a Plútó aktív karmikus hatásait.

A Chiron a bennünk élő sebzett gyógyító. Korábbi életeink fájdalmas lelki sérülései már sokszor gyermek korban megjelennek. A Chiron is mindig a tudattalanból fejti ki hatását és nagyon sokszor az ebből fakadó emlékek is elfojtásra kerülnek. Igazságtalanság és elfogadhatatlanság érzeteit adják. Sokszor éppen a visszautasítottság hatására fejlődnek különleges képességeink és ezáltal többet adhatunk a világnak.

A Lilith korábbi életek bűneinek beaktiválója. Hatására megtanulhatjuk az elfojtott  életösztönt megismerni magunkban. Felfedezhetjük, hogy milyen téves elgondolásokat működtetünk a szakrális erőinkkel, olyanokat amik nem minket szolgálnak. A Lilith energiák felszabadítása visszaadja természetes teremtő képességünket, és a bűntelenség élményét. 


Kérhető az alapcsomaghoz, az alapcsomag elvégzése után, vagy karmafeltáró konultációt követően.

2. Öveket becsatolni, itt jön a szabad akarat

A megvalósítás, valós cselekedetek, sorsalkotás, útravaló:

⚚ Magánórák✓ ⚚ Online✓ ⚚ 3-12 találkozó ✓ ⚚ 2-6 hónap ✓ ⚚ kedvezmények ✓

Konzultációs sorozat, mely életvezetési kíséretnek is kérhető. Asztroszörf coaching a karmatengely küldetéshez, mely rendszerint gyakorlatok, házi feladatok, egyfajta stratégia kidolgozásával zárul, így útmutatást adnak az felismerések gyakorlatba való átültetésére.

  • Elindulunk az egyéniséged irányába. Meghatározzuk a célt és azt is, hogy hová szeretnél eljutni rövid és hosszútávon.
  • Figyelemmel kísérjük, hogy az aktuális asztrológiai hatások miben támogatnak, hogyan befolyásolják a karmatengelyed kiegyensúyozását.
  • Előnyben részesítjük azokat a tennivalókat, amik támogatják a kibontakozásod. Megtanulod látni saját magad abban a helyzetben, amit valójában magadnak álmodtál.
  • Falak helyébe ösvényeket építünk, amiken járva a szabadságod felé haladsz. Aztroszörf meditációkkal, mélyülésekben helyreigazítjuk a felmerülő belső, érzelmi akadályokat.
  • Megtanulsz emlékezni arra, hogy hol rejlik a valódi erőd. Megtanulunk észlelni és befogadni mindent, ami utat nyit a benned is lobogó tűznek, életerőnek.

Tartós megingathatatlan magabiztosságot építünk, ami az önszeretetetből táplálkozik. És a legfontosabb: megtanulod elengedni a múltat és nem fogsz félni a jövőtől…  

 

Ez a folyamat online konzultációk alkalmával történik, kombinálható  a belső gyermek és az előző életes programok feldolgozásával is.
Kérhető az alapcsomaghoz, vagy az alapcsomag elvégzése után bérletes kedvezményekkel is.

 

TÚL A HIPNÓZISON 

SPIRITUÁLIS ÖNAZONOSSÁG

ALKOSD MAGAD A SORSODAT:

ESZKÖZÖKET KAPSZ ÉS MEGTANULOD  HASZNÁLNI IS.

FIGYELEM!

A KURZUSAIM NEM CERTIFIKÁCIÓS PROGRAMOK ÉS NEM TERÁPIÁS TEVÉKENYSÉGEK!

MINDAZOKNAK AJÁNLOM, AKIK ÖNISMERETÜKET, CSELEKVÉSÜK TUDATOSSÁG SZINTJÉT, JELENLÉTÜKET ÉS ÖNSZERETET KÉSZSÉGEIKET SZERETNÉK FEJLESZTENI.

JELENTKEZÉSI LAP

JELENTKEZÉS EGYÉNI
KARMAOLDÓ KURZUSRA
Tanítvány csomag

A karmaoldó kurzus célja:

1. Tanulás spirituális önismeretben. Szemléletfejlesztő konzultációk, spirtuális önismeret  holisztikus szemléletű megközelítéssel. 

2. Előző inkarnációk és a belső gyermek érzelmi lenyomatainak felkutatása előző életek és idegen érzelmek tudatossá tételével. 

A karmikus lenyomatokból eredő gondolkodási problémák érzelmi stratégiájának kidolgozása.

Előző életek, köztes lét és a magzati kor limitáló hitrendszereinek transzformációival.

3. Asztroszörf coaching • Karmatengely küldetés
Sorsalkotás az asztrológiai hatások figyelembevételével. 

Rendelkezésre álló időtartam:
az első alkalomtól számított 4 -6 hónap.

Konzultációk időtartama:  90-120 perc

A kurzushoz kapcsolt bónuszok:

Az alapcsomag ára: 150 000.- Ft
Ha szeretnéd az alapcsomagot a karmaoldó folyamat átadásával együtt kérni, akkor a két folyamatot ötvözve, komplex formában adom át.
A komplex csomag egyéni programja:
260 000.- Ft
(10 alkalom/6 hónap)

 

ÁRAK, BEIRATKOZÁS

Kérlek töltsd ki a jelentkezési lapot és jelöld meg a választott témákat:

(Az alapcsomag kötelező)

A karmaoldó folyamat később külön is rendelhető, de az Alapcsomaghoz kapcsolva egyszeri kedvezményt tartalmaz.


Válassz CSOMAGOT:

__________

Nyilatkozatok:
Adataid:
Számlázási adatok:

Vélemények, tapasztalatok:

“Drága Andi!

Idén márciusban kerestelek meg Téged, mert egy nagy szerelmi csalódás miatt nem találtam a helyemet az életemben.

Úgy vágtam bele, hogy ha valóban tud segíteni a módszered, akkor valóban életem legjobb befektetését fogom megtenni és elnézve az elmúlt évemet, ez tökéletesen alá is támasztja és igazolja 🙂


Az első két hónapba nagy látható változások nem történtek körülöttem, inkább bennem. Rengeteg haragot és feszültséget sikerült kitisztítani magamból, A nőiességemmel is kezdtem megbékélni és elfogadásba kerültem. Sok kapcsolatom rendeződött és meggyógyult, de volt, ami eltűnt.


Persze volt nagy hullámvölgyem is, de te mindig átsegítettél és ezért végtelen, hálát és köszönetet érzek. Volt egy hónap, amikor újra jöttek vissza a nehézségek, de idővel rájöttem, hogy átrendeződést segített ez az időszak.


Úgy érzem, hogy rátaláltam az életfeladatomra is, amit majd jövőre fogok megvalósítani.


Megjelent az életemben a társ is, amiért szintén nagyon hálás vagyok.

Jelenleg a munkahelyet és a párkapcsolatot teszem rendbe, ami bevallom nem kis kihívást jelent, de állok elébe. 

Úgy érzem haladok előre, és a negatív hitrendszereim úgy omlanak le rólam, közben meglátom magam, hogy ki vagyok igazán önmagamként.


Azt az önzetlen figyelmet, szeretetet és kedvességet, amit irántam tanúsítasz kevesektől kaptam és nem tudom neked eléggé megköszönni egész életemben.


Köszönlek Andi! <3

Nóri”