A Vénusz és a Mars táncának következő felvonása

 

A rejtett, tudat alatti erőforrásaink mozgásba jönnek.. A Mars megvalósító törekvéseinket, a Vénusz pedig az ehhez szükséges erők vonzását teszi lehetővé. 

Ki irányít?

Ahhoz, hogy érthetővé tegyem mi történik, mi múlik rajtunk és mi az, ami nem a kompetenciánk szeretném elmagyarázni, hogy pontosan minek is nyitott kaput a Plútó:

A Plútó reprezentálja  a rejtett, tudat alatti erőforrásainkat, amelyek mozgásba jönnek, ha a külvilág erőteljes információi bezúdulnak a bensőnkbe.

 Önmagában ez szabad energia, amely használatba vehető, és hihetetlenül erős. 

A tudattalan elménk energia-információi alacsony szinten állati-túlélő ösztöneinket vezérlik, amelyek folyamatosan bennünk vannak. 

Ahogyan  a gejzírek belsejében a járatrendszer mélyén forró magmatikus gázoktól hevített vízkészletek rejlenek, úgy az elménk rejtett rétegeiben is jelen vannak érzelmi információk, amik az ősi túlélést segítik. 

Képzeljük el, ahogyan a kürtőbe visszaszivárog a hűvösebb víz, éppen így elménkbe, elménk mély rétegeibe is  érkeznek információk a külvilágból!

A beérkező információkat elménk automatikusan besorolja, kategorizálja a következők szempontos szerint:

  • – támogató, biztonságos, nyugalmas, beépíthető
  • – fenyegető, veszélyes, elpusztítandó, támadandó
 
Ez az egó szempontjából kényelmes, a túlélést segíti, mert gyorsabban reagálhatunk bizonyos helyzetekben. Sajnos azonban mellőz minden értelmet és megfontoltágot. Nem támogatja a szimbolikus érzékelést, amely a magasabb szintű tudat analógiás gondolkodására ösztönözne.
 

A gejzírbe lecsordogáló víz hasonlatánál maradva  az elménk mélyrétegeibe előre informált többletenergia érkezik, ami keveredik az ősi túlélő ösztöneinkkel. (Háborús hírek, nemzetközi és hazai politikai helyzet, stb..)

Mi történik ezután gejzírrel? Ekkor lesz látványossá, szökőforrássá.  Ugyanis a belső rétegek áthevítik a beérkező vizeket, túlnyomás keletkezik és a víz feltör.

Így működünk mi is amikor a Plútó fényszögei hozzák mozgásba érzelmi energiáinkat és ösztönösen reagálunk. Forrongóvá válik a hangulatunk, előtörnek indulataink.

Erőszakos vonásainkat elképesztő intenzitással mozgatja ez a folyamat, ha az említett kényelmes, automatikus kategorizálásra hagyatkozunk. Elveszítjük a reményt és utat engedünk az agressziónak, a haragnak, a szorongatásnak, a fenyegetésnek.

A fejlettebb értelemből, az ésszerűségből a szeretet,  akkor tud megmutatkozni az életünkben, ha ki tudjuk kapcsolni az elme automatikus kategorizálását. 

 

Hogyan haladjunk az egyetlen értelem, a béke felé?

 

 1.,  –Szükséges  bejövő információt érzelmileg semlegessé tenni. Ezzel meg tudjuk teremteni, hogy benső erőforrásunk ne a túlélő elme tartalékaiból, hanem a pártatlan életösztön energiáiból táplálja cselekedeteinket.

Vágyakozásunkban, vagy ellenállásunkban fontos  megtalálni azokat a hitrendszereket, amik szerint rejtegetni, szégyellni való cselekedeteink voltak a múltban. Mindaddig, ameddig nem nézünk szembe a múltunkkal, nem valljuk meg magunknak azokat a tetteket, amiket az ítéletektől félve rejteget az egónk, nincs esélyünk a felszabadulásra. Egyéni és nemzeti szinten egyaránt. 

Amiben eddig is jók voltunk, abban fejlődhetünk. Idővel azonban az összeomlás fenyeget, mert azokon az életterületeken ahol a szégyenünké a fájdalmainké, vagy a veszteség miatti félelmünké az irányítás, ott csak romlani fog a helyzet. Látszólag jöhetnek jobb periódusok, de ez soha nem érdemeink szerint alakul.

A semlegesség állapota  háborús helyzetben azt jelenti, hogy elfogadjuk a következő alaptételt:

 -Az emberek konfliktusainkat a mi közbenjárásunk nélkül is meg tudják oldani. Nem vagyunk fontosak a harcukban. A jelentőségünk abban áll, ahogyan a békét képviseljük. 

A békesség létrehozása és a nyomás gyakorlása ellentmondásos, ezért harcot eredményez.

Az utcára menni, és tüntetni a békéért nem a semlegességen alapul. Nagyon sokan fejezték ki ilyen módon az akaratukat az Ukrán-Orosz háború kapcsán.

Amikor a világ másik végén is képesek az emberek utcára vonulni egy olyan ország ügyei kapcsán, melyről behatóbb ismereteink nincsenek, egészen biztosan lehetünk abban, hogy nem a békés megoldások híveit láthatjuk, hanem egy tömegmanipuláció áldozatait. Nincs kétségem a jószándékról, ám ők sincsenek tudatában annak, hogy egy halálos ütközetbe rohanó érzelmi hullámvasúton utaznak.

 Ez egy késztetés a cselekvésre, ami legalizálja az elménk mélyében szunnyadó áldozati programjainkat és egyben hamis illúzióban tart. 

Hivatkozási alap lehet az ilyen tömeg a hatalmaknak a háború kibővítésére, méghozzá olyan mértékben, mint amekkora tömegek elhiszik, hogy hatást kell gyakorolniuk a háborúra.

Nagy tüntetések, erős agressziót váltanak ki a kollektív tudattalan „kürtőiben”, és ez valahol, valamilyen formában ki fog törni.

  

2.,  –Szükséges nagyobb felelősséget vállalni a világ dolgaiban, méghozzá az itt és most lehetőségei szerint.

 

Ezzel tudunk kilépni abból a kényszerűségből, amikor a figyelmünket a külvilág zajai irányítják. 

Vannak olyan élethelyzetek amikor  az egyetlen megoldási lehetőségünk a Plútó erejével legyőzni egy belső gátlást, vagy egy belső blokkot. Készetetést érzünk felül kerekedni egy bizonyos elavult szituáción, vagy egy régen hurcolt értelmetlen gátláson. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha valóban cselekedni kezdünk azokban a témákban, ami adott. 

Jelenleg az egész világ számára nyitott a lehetőség, hogy egyéni életünkben békét kössünk haragosainkkal, hogy elfogadjuk a sokféleséget, hogy megtaláljuk felfuvalkodottságunk okát, hogy megvizsgáljuk saját világában azt, amivel kapcsolatosan másokat hibáztatunk.

 

3., -Lehetőség szerint érdemes a témában szolgálatot vállalni, támogatni a rászorulókat, kifejezni jóindulatunkat az embertársaink felé.

Aki teheti támogathatja pénzzel, adományokkal Isten áldásával összhangban a rászorulókat. 

Minden jóindulatú elképzelés képes emelni ezt a folyamatot. Akit békétlennek ítélünk, fontos megelőlegezni számára, hogy képes a békére. 

Az elkövetők éppen úgy imáinkra szorulnak, mint a szenvedők, mert csakúgy, mint amikor mi tévesen „háborúban álltunk” szomszédainkkal, rokonainkkal, testvéreinkkel, barátainkkal ők is ugyanúgy jogosnak vélik a saját igazságukat. 

A Plútó szimbolizálja azt az energiát, amely alapvetően az életről szól, mert a problémás területet, amiben nem vagyunk képesek kiemelkedni egyszer és mindenkorra lerombolja. 

Nem a negatív oldal felé tendál, hanem a személyiségünk láthatatlan részeire reagál. Amit láttat, érzetet, és gyakoroltat is velünk. Aktiválja az életerőt, ami képes regenerálni személyiségünk részeit, vagy életünk egész fejezeteit. Csatornát nyit egy zabolázatlan vad erőnek, mellyel csak a szeretet, béke, és öröm idején vagyunk képesek új perspektívákat nyitni.

 

 

 

Mi történik most az égen, ez hogyan kapcsolódik ide?

 

Március 6-án a Vénusz és a Mars perce pontosan egyszerre érik el a Vízöntő jegyét, méghozzá együttállásban a Plútóval és a Vesztával.

A Plútó és a Veszta minden ősi áldozati programunkat fókuszban tart, méghozzá azokat a tapasztalatai törvényszerségeket erősíti fel bennünk, hogy egy játszmának van nyertese és vesztese, veszteség árán vagyunk csak képesek elérni, hogy az történjen, amit jónak látunk stb..

A Mars megvalósító törekvéseinket, a Vénusz pedig az ehhez szükséges erők vonzását teszi lehetővé. 

Ez az égi állás segít a Plútónak a vízöntői minőségekbe jutni. A Plútó tényleges jegyváltása majd csak 2023. márciusában következik be, amikor lényegesen korlátozottabban fejti ki majd a hatását, de ez még odébb van.

Most azonban a Mars és a Vénusz valósággal létrehozza, aminek a Plútó erejével engedélyt ad az elménk. 

A vágyott jövőkép és a végső cél érzetei egyfajta hidat teremtenek annak, amit valójában megélhetünk a következő évben ezért is van kritikus jelentősége annak, hogy mihez kezdünk a rendelkezésünkre álló egy év során. 

Magyarországon, magyar idő szerint ez az esemény a tizedik házban történik, ezért az itt élőknek,  elsősorban a hatalommal és a tekintélyekkel szembeni türelmetlenségét erősíti fel, illetve kellő önismeret és önbecsülés hiányában olyan cselekedetekre sarkall, amiben a fókuszt arra helyezzük, hogy tekintélyeket követve saját tekintélyünket erősítsük. Ez gyakorlatilag a sikerekhez és a hatalomhoz való viszonyunk átalakítását fogja beindítani.

Mindenütt a világon a hirtelen megromló kapcsolatok, a jelentős anyagi veszteségek, szerelmi csalódások, a közös kassza körüli gondok, vagy adóproblémák figyelmezető erejűek, hogy a témában fontos a belső világunkra fókuszálni.

A Nap -Jupiter együttállása miatt  a családból hozott minták ismétlésére fog bizonyosságot találni az egónk, itt fontos arra a belső munkára fókuszálni, amivel a mintákat átírhatjuk.

A Neptunusz a fantáziánkat mozdíthatja a mítoszok világába, kiemel a realitásokból és ehelyett érdemes inkább a bűntudati programok feldolgozását a fókuszba helyezni.

A Pallas Athéné sajnos fölerősíti a gyerekkori bevésődések tapasztalati értékét, ám a Mars és Vénusz erejét használva az előző inkarnációk sérülésiből eredő blokkjaink is feloldhatók, beindíthatók az energiák a változásra.

Van tehát munka bőven, legyünk éberek és ne engedjük, hogy a politika, vagy a félelem elvonja a figyelmünket erről a rendkívül értékes időszakról. 

A békéért a saját békességünkkel tehetünk a legtöbbet és nem a megosztottságban való részvétellel. Így érhetjük el, hogy a mindenképpen nagy erővel berobbanó életösztön magasabb szintre emelje a létezésünket.

 

Szeretettel: Andi

.

Ingyenes meditációk:

Korábbi írások:

Mire számíthatunk?

-Mire számíthatunk? Hogyan tanulhatunk bölcsességet a Szaturnusztól érzelmi stabilitás témában? 💫 2023. március 7-én a Szaturnusz belépett a Halak jegyébe. A Szaturnusz elsősorban a realitásokhoz,

A teljes írás »»

Lilit – Plútó szembenállás

-Lehetőség a valódi érzelmek megélésére, érzelmi megnyílásra mindazoknak is, akik szenvednek a magánytól, és azoknak is, akik valamely családtagjukkal egyenlőtlen kapcsolatban vannak. 🏵 -Vasárnap, azaz február

A teljes írás »»

TEGYÉL MAGADÉRT!

NEKED MIT ADOTT A BAK TELIHOLD? – Emlékszel még, mit volt  számodra a legnehezebb megélni szerdán? Hogyan alakulnak a dolgaid azóta? -Érted és a karmád

A teljes írás »»