SKORPIÓ CSOMAG

TUDATOS SORSALKOTÁS
MAGÁNÓRÁK

SPIRITUÁLIS ÖMISMERET
EGYÉNI, KARMAOLDÓ KURZUS ALAPOZÁS


EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK A LELKEK SZÖVETSÉGE

TÚL A HIPNÓZISON - spirituális önazonosság
Tanulunk, cselekszünk és az életed megváltozik
.

A FOLYAMATOK:

1. Megvizsgáljuk mitől ismétlődik valami az életedben, vagy mi korlátoz

KARMIKUS PROGRAMOK

A Szaturnusz jelzi a hiányt születési képletben. Az energiák lefojtó szűkítő jellege miatt nem, vagy nagyon korlátozva tudunk részesülni azokból a dolgokból, amit a Szaturnusz jelez.

Ezek az alulinformált energiacsomagok  az asztráltestben  tárolódnak el.
Limitáló,  blokkoló hitrendszereket generálnak, és jelen életünkben fájdalommal átszőtt életeseményeket hoznak.

Okozhat alvási zavarokat is, amikor  az ember asztrális teste nem akar a megfelelő módon eltávozni étertestéből és fizikai testéből, vagy  ébredéskor nem akar a megfelelő módon visszatérni, ha egyébként bármilyen módon nem megfelelően épül be a fizikai testbe.

A Plútó beaktiválódása azokat az elakadt energiákat mozgósítja, amik korábbi inkarnációkban harag, düh, neheztelés során fojtódtak el. Hatására erőszakos kommunikációt, fizikai bántalmazást, vagy a szexuális élet zavarait tapasztalhatjuk jelen életünkben. Titkok, tabuk, fóbiák, indokolatlan félelmek is jelzik a Plútó aktív karmikus hatásait.

A Chiron a bennünk élő sebzett gyógyító. Korábbi életeink fájdalmas lelki sérülései már sokszor gyermek korban megjelennek. A Chiron is mindig a tudattalanból fejti ki hatását és nagyon sokszor az ebből fakadó emlékek is elfojtásra kerülnek. Igazságtalanság és elfogadhatatlanság érzeteit adják. Sokszor éppen a visszautasítottság hatására fejlődnek különleges képességeink és ezáltal többet adhatunk a világnak.

A Lilith korábbi életek bűneinek beaktiválója. Hatására megtanulhatjuk az elfojtott  életösztönt megismerni magunkban. Felfedezhetjük, hogy milyen téves elgondolásokat működtetünk a szakrális erőinkkel, olyanokat amik nem minket szolgálnak. A Lilith energiák felszabadítása visszaadja természetes teremtő képességünket, és a bűntelenség élményét. 

2. Megszüntetjük a változást gátló tényezőket

A reinkarnációs utaztatás

A HÉTKÖZNAPI EMBER SPIRITUALITÁSÁÉRT


Ha már feltérképeztük az asztrológiai képletedből az utazás célját, várható eredményeket, kezdődhet az utazás..

Az utazás menete

Energetikailag támogatott, érzelmi szintű utazásban veszel részt, amely a már említett tudatalatti területek tartalmát tárja fel.

A folyamat teljesen biztonságos, a résztvevő, mintha egy filmet látna, egy belső „vásznon” nézi végig a tudatalattiban tárolt, de adott alkalommal aktuálisan felszínre hozott információtartalmat. Az “utazó” mindig elkülönült szemlélője az eseményeknek, képes különbséget tenni a jelen valóság és a múltban lezajlott események között, ugyanis nincs hipnózisban.

A kliens és az utaztató közvetlen és folyamatos kapcsolatban állnak egymással, s rendszeresen kommunikálnak az utazás alatt. Így a kezelésben résztvevők teljes biztonságban érezhetik magukat és minden nehézség nélkül „térnek vissza” a jelenbe, tekintve, hogy tulajdonképpen el sem hagyták azt. 


Az utazás során az adott esetben előhozott korábbi életek olyan paramétereit kutatjuk fel, mint például: 

 • Az utazó azonossága, neve a kora.
 • Neme a lakhelye az emberek akik körbeveszik: az utazás során az utazó be tudja azonosítani az előző életek és a jelenlegi élete azonos szereplőit, így megértheti kivel milyen karmikus feladat köti össze.
 • A foglalkozás elevenébe vágó pillanatok.
 • Főbb életesemények, fordulópontok.
 • Emberi kapcsolatai, annak vizsgálata, hogy volt-e valaki a környezetében, aki a jelen életének is része? 
 • Megoldatlan problémák, meghatározó érzelmi élmények, amelyek a jelen életre is kihathatnak.
 • Nagyon fontos a megbocsátás gyakorlása is az utazás végén, akár másokról, akár magunkról van szó, ugyanis a bosszúvágy és a bűntudat is a karmikus láncolatban tart bennünket.
 •  Bármi tanulságos esemény, hasznos konklúzió, amely segítség lehet a jelen életében. 

 

 

Az utazás történhet a jelen életben is, főként a gyermekkori rossz emlékekből fakadó energiák harmonizálásának céljából. 

 

Mit érzel majd az utazás alatt?

Általánosságban elmondható, hogy a tapasztalat, amit az utaztatásban résztvevő személy átélhet az a következő kategóriák valamelyikébe sorolható: 

1.) Egyáltalán semmit sem tapasztal a kezelés alatt, már ami az előző életekre vonatkozó élményt illeti. Ez leggyakrabban akkor fordul elő, amikor nem készült még fel érzelmileg a rá váró élményekre. Ilyen esetben az aurarétegek tisztításán dolgozunk.

2.) Az elmúlt életekből felmerülő homályos képek jelennek meg, amelyek egymással való kapcsolata nem teljesen kifejezett. Ez is sokszor segít a meglátásokban, mert szimbolikája elvezethet a krízis okához.

3.) Képek, jelenetek, színhelyek jelennek meg, amelyek először homályosak, majd egyre jobban kitisztulnak, ahogy az 1,5-2 órás utazás halad előre. 

4.) Az utazás folyamán teljesen részletes tapasztalás zajlik világosan értékelhető helyszínekkel, képekkel, érzelmekkel, de mindezt az eseményektől elkülönülten, mintegy „tanúként” éli át az utazó.

5.) A teljes „ottlét” élménye valamennyi érzékszerv intenzív működésével együtt. 

A hozzám forduló emberek élményeinek nagy része a 3. vagy a 4. kategóriába tartozik.  Mindazok, akik számos félelemmel és ellenállással rendelkeznek az új dolgokkal szemben, ők nagy valószínűséggel az 1-2 kategóriájú élményt fogják tapasztalni az első alkalommal. 

A legtöbb, nyitott gondolkodású ember még az aktuálisan fennálló izgatottsága mellett is, komoly élményekre számíthat. 
Ugyanis, ha egy fájdalmas eseményre pont úgy nézünk rá, ahogyan történt, akkor az többé nem lesz hatással felettünk, hiszen mindent tudunk már róla. 

A blokkok oldódását utazás közben sírás, vagy nevetés is kísérheti.

Természetesen a kezelésre való ráhangoltság készségében is viszonylag gyorsan lehet fejlődni, amelynek segítségével a harmadik és negyedik típusú tapasztalás már könnyedén átélhető. 

 
 

Az utazás lényege tehát nem a múltba révedés, hanem az, hogy a fent lévő előző életeinket feldolgozva minél inkább a jelenbe jöjjünk.

 
 
Az utazásra való felkészülés, optimális feltételek:
 
Mindenképpen szánj rá időt,  s lehetőleg ne rohanj a kezelés után sehová. Az egyes találkozók néha 2 óráig is tarthatnak. 
 
A kezelés előtt 20 perccel már kapcsold ki mobiltelefonod.. A „rezgőre”, vagy „halkra” állított telefonok működését tudattalanul is érzékeljük. Hangolódj rá  az előtted álló nagyszerű élményre. 
Ne gyere éhesen a kezelésre. A mindennapok rohanásában nehéz erre odafigyelni, ezért praktikus, ha van nálad néhány keksz, gyümölcs stb., amely csillapítja éhségérzetét. 
 
Ha van lehetőséged az utazás előtti hetekben, vagy napokban hallgass egy-egy rövidebb (vagy ha van idő) hosszabb relaxációt esténként. Ez nagymértékben segíti az eredményes kezelést.
 
 
Az utaztatáson való részvétel feltételei:
 • Tiszta tudatállapot. Alkohol, kábítószer és tudatbefolyásoló gyógyszer fogyasztásának mellőzése az utazást megelőző héten.
 • Betöltött 18 éves életkor 
 • Kipihent állapot (szokásos alvásmennyiség
 • Több alkalmas részvétel a konzultációkon

3. Öveket becsatolni, itt jön a szabad akarat

A megvalósítás, valós cselekedetek, sorsalkotás

A konzultáció rendszerint gyakorlatok, házi feladatok, egyfajta stratégia kidolgozásával zárul, melyek útmutatást adnak az oldások gyakorlatban való átültetésére.

Elindulunk az egyéniséged irányába. Meghatározzuk a célt és azt is, hogy hová szeretnél eljutni rövid és hosszútávon. Előnyben részesítjük azokat a tennivalókat, amik támogatják a kibontakozásod. Megtanulod látni saját magad abban a helyzetben, amit valójában magadnak álmodtál. Falak helyébe ösvényeket építünk, amiken járva a szabadságod felé haladsz.

Megtanulsz emlékezni arra, hogy hol rejlik a valódi erőd. Megtanulunk észlelni és befogadni mindent, ami utat nyit a benned is lobogó tűznek.
Tartós megingathatatlan magabiztosságot építünk, ami az önszeretetetből táplálkozik.

És a legfontosabb: megtanulod elengedni a múltat és nem fogsz félni a jövőtől…

TÚL A HIPNÓZISON – SPIRITUÁLIS ÖNAZONOSSÁG

A SORSALKOTÁS ÉS Előző életek megutazása 

SORSALKOTÓ ASZTROLÓGIA ©

ESZKÖZÖKET KAPSZ ÉS MEGTANULOD  HASZNÁLNI IS.

 

FIGYELEM!

 

A KURZUSAIM NEM CERTIFIKÁCIÓS PROGRAMOK, ÉS NEM TERÁPIÁS TEVÉKENYSÉGEK!
EGY-EGY ADOTT SZEMINÁRIUM MODULJAIN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL, 
– IGÉNY SZERINT – MAGYAR NYELVŰ OKLEVELET ADOK. 

 

AZOKNAK AJÁNLOM, AKIK ÖNISMERETÜKET, CSELEKVÉSÜK TUDATOSSÁG SZINTJÉT ÉS MEDITÁCIÓS KÉSZSÉGEIKET SZERETNÉK FEJLESZTENI.

EGYÉNI
KARMAOLDÓ KURZUS
Skorpió csomag

A karmaoldó kurzus célja:

Előző inkarnációk érzelmi lenyomatainak felkutatása előző életek megutazásával. A karmikus lenyomatokból eredő gondolkodási problémák érzelmi stratégiájának kidolgozása.

Előző életek, köztes lét és a magzati kor limitáló hitrendszereinek transzformációival.

Szemléletfejlesztő konzultációk és reinkarnációs utaztatás az asztrológiai képlet szerinti jelölőkkel.

Rendelkezésre álló időtartam:
az első alkalomtól számított 4 hónap.

Konzultációk száma: 6 alkalom (6 × 90 -120 perc)

Skorpió csomaghoz tartozó bónuszok:

Ár: 188 000.- Ft
Mediklub tanítványoknak: 150 400.- Ft

BEIRATKOZÁS
Kérlek töltsd ki a jelentkezési űrlapot:

A KARMAFELTÁRÁS ALAPJÁN VÁLASZTOTT TÉMA:
Nyilatkozatok:
Adataid:
Számlázási adatok:

Vélemények, tapasztalatok:

“Drága Andi!

Idén márciusban kerestelek meg Téged, mert egy nagy szerelmi csalódás miatt nem találtam a helyemet az életemben.

Úgy vágtam bele, hogy ha valóban tud segíteni a módszered, akkor valóban életem legjobb befektetését fogom megtenni és elnézve az elmúlt évemet, ez tökéletesen alá is támasztja és igazolja 🙂


Az első két hónapba nagy látható változások nem történtek körülöttem, inkább bennem. Rengeteg haragot és feszültséget sikerült kitisztítani magamból, A nőiességemmel is kezdtem megbékélni és elfogadásba kerültem. Sok kapcsolatom rendeződött és meggyógyult, de volt, ami eltűnt.


Persze volt nagy hullámvölgyem is, de te mindig átsegítettél és ezért végtelen, hálát és köszönetet érzek. Volt egy hónap, amikor újra jöttek vissza a nehézségek, de idővel rájöttem, hogy átrendeződést segített ez az időszak.


Úgy érzem, hogy rátaláltam az életfeladatomra is, amit majd jövőre fogok megvalósítani.


Megjelent az életemben a társ is, amiért szintén nagyon hálás vagyok.

Jelenleg a munkahelyet és a párkapcsolatot teszem rendbe, ami bevallom nem kis kihívást jelent, de állok elébe. 

Úgy érzem haladok előre, és a negatív hitrendszereim úgy omlanak le rólam, közben meglátom magam, hogy ki vagyok igazán önmagamként.


Azt az önzetlen figyelmet, szeretetet és kedvességet, amit irántam tanúsítasz kevesektől kaptam és nem tudom neked eléggé megköszönni egész életemben.


Köszönlek Andi! <3

Nóri”