Az Erőforrás meditáció átadásával:
2023. 10. 17-18. (kedd-szerda)
17:00 – 21:30

Létszám: 6 -12 fő

Az mátrix és az intuíció kapcsolatának megismerése és gyakorlása

Fizikai valóságunk a cselekedeteink univerzum általi megjelenése, így a kozmikus működés is hat ránk, érzékszerveinken túl is informál, így beavatkozik az életünkbe.

Az intuíció segít minket abban, hogy felismerjük az adott helyzetekben, hogyan  is lehet szabadon cselekednünk, és így a cselekedeteink pozitívabb hatással lehetnek a karmánkra.

Érezted már úgy, mintha az intuíciód próbálna valamit közölni feléd,
de nem tudtad miért nem hallgattál rá, vagy nem értetted meg?

Az EM-ben a Mátrix és a sejtek összekapcsoládával dolgozunk

Az Erőforrás Meditációban a mátrix és a sejtek összekapcsolásával dolgozunk.

A jelenléttől eltérő, a tér-idő tengelyünkből kibillenten működő sejtekbe látogatunk,

• alvó szerepszemélyiségekkel, teremtményekkel kapcsolódunk,

• tudattalan azonosulásainkat hozzuk felszínre és engedjük el.

Az EM eszköz a Karmikus történeteid feltárására, örökölt és tanult működési sémák megvilágítására, az eredetfényre hangolással.

MUNKA AZ ELMÉVEL

A JETi gyakorlati alkalmazása, az intuíció behívásával

A Jelenléti Transzformáció spirituális  és technikai eszköztára felkészíti az elmét arra, hogy az élet kritikus helyzeteiben ki tudjuk vonni a figyelmünket a drámából és a jelenlétünkre fókuszáljunk.

A gondolatalkotás szerkezetébe így olyan elemeket építhetünk, amivel az elménk intuíciós készségét hozzuk előtérbe.

Jelenlétbe hangoljuk a figyelmünket.

Az egó emlékei miatt újra beaktiválódhat a korábbi szokások beidegződése.
Ekkor a korábbi reakciódat fogja előnyben részesíteni az elméd.

JETi – TAPASZTALATOK

„Áttörést értem el egy olyan problémámban, amiről volt tudomásom, de nem tudtam hogyan lépjek tovább.
A műhelymunka során végre ráláttam arra az akadályra is, ami gátolta önmagam felvállalását.
Ez feloldódott és már végre azt érzem, itt az idő, élhetek aszerint aki vagyok!
Köszönöm! ” -Andrea
„„Évek (évtizedek) óta húzódó konfliktushelyzetekre sikerült rálátnom és egyben megnyugvást találnom a folyamatos vívódásaim után. Nagyon intenzív és mély megélésekkel gazdagodtam az Andi által tartott biztonságos térben és módszerben. A "homály" elkezdett kitisztulni, amiért nagyon hálás vagyok. Szívből ajánlom Mindenkinek, aki ott tart az úton, hogy hívást érez megtapasztalni egy gyors, hatékony, szívvel, lélekkel, szeretettel való Önmunkát.” Katalin
„Az önálló gyakorlásalkalmával is azonnali változások indultak el, vagy olyan események történtek, amik jelezték a változást. Pl. megcsörrent a telefonom, és új híreket kaptam., vagy oldódtak korábbi félelmeim. ” Éva
„ Pár hét leforgása alatt sok mindent megértettem, tudatosítottam magamban, ami nagy eredmény akkor is, ha gyakorló vagyok e területen. ” -Kriszti
„Megerősítéseket, üzenetet kaptam és hitet egy régi életből képek, szimbólumok formájában ...bár olyan érzésem is volt, mintha ez most történne...de ez nem is lenyeg.. Oldódott sok minden, melynek gyökere van ott.” Vica
Previous slide
Next slide

RÉSZVÉTEL A SORSFELADATAINKBAN
KARMAOLDÁS ÉS JELENLÉTI TRANSZFORMÁCIÓ

AZ ENERGIA KÉPI ÉRZÉKELÉSÉVEL

1

A TUDATOSSÁG ÉS A KARMA:  Tisztázzuk az alapfogalmakat: Test-Lélek-Szellem fogalmai és dinamikáját. Megismerkedünk a Karma és a szabad akarat törvényszerűségeivel, a választási lehetőségeink idő és térbeni kulcsaival.

2

A TUDATI VIZSGATERV:  A karmikus tapasztalatok beaktiválódásának sorsfordító élethelyzeteire készülünk fel melyek életterved ok-okozati összefüggéseit váltják meg. Kibontakoztathatod figyelemerőd, intuíciód és éberséged.

3

EM: ERŐFORRÁS MEDITÁCIÓ, melyben a problémás élethelyzetek elutasított, láthatatlan szerepszemélyiségeit tárjuk fel, tudatosítjuk hogyan vesznek részt a karma-teremtésben és oldjuk a téves működés okait.

4

INTUÍCIÓ BEKAPCSOLÁSA:  Belső képekkel dolgozunk, melyekkel nyitott szemmel és jegyzeteket készítve ismerkedünk, majd csukott szemmel, mentális és érzelmi folyamatok kombinációját tanuljuk meg irányított meditáció során. 

5

JELENLÉT ÉS ÉBERSÉG:  Az intuíció működtetése spontán, hétköznapi rutinná alakítható: ösztönös sodródás helyett szeretetteljes életvonaladon haladhatsz tovább, hozzáférsz a még fel nem fedezett teremtő erődhöz, a valóságodhoz.

6

ÉLETÖSZTÖN ÉS LELKI ERŐ:  Életmód átalakítása szerint tanulod meg,  hogyan  férj hozzá.  Megtanulod, mit jelent valóban, ellentmondások nélkül  szabadon engedni azt, aki valójában vagy. Rájössz, hogy csak jó van benned..

7

A MÁTRIX: A  jelenlegi tapasztalataid és az életed soha nem a kész életterved. Az élet szövete számos tudati rétegben, többféle Mátrixban is átélhető. Sorsalkotásod érdekében szabadon mozgathatod a figyelmed ezekben a rétegben.

8

JETi, MINT TECHNIKA: Felszabadító folyamat,  a hétköznapi jelenlétben. Avatottságod az EM-ben kapott képi szimbólumok formájában viheted át  a  gyakorlati élet jelenléti transzformációiba. Így válthatsz sávot a MÁTRIXBAN.

9

MAGABIZTOSSÁG SZERZÉSE: A tanfolyam támogató kis csapatában megtapasztalhatod, hogyan segítheted társaidat a feltárás, kapcsolódás és oldás folyamataiban, kapcsolódhattok  későbbi gyakorláshoz is. 

A műhelymunkánk gyszerre karma-felvállalás és karmaoldás is.  Figyelembe vesszük azt a karmikus árnyékot, szenvedésmintázatot, amin keresztül  ide születtünk, de megalkotjuk a szenvedés nélküli élettervet is a küldetéseinkhez. 

A  jelenlegi tapasztalataid és az életed soha nem a kész életterved. Az élet szövete számos tudati rétegben, többféle Mátrixban is átélhető és minél magasabb szintre hozod a figyelmed ezekben a rétegben, annál boldogabb tapasztalatokat szerezhetsz. 

Van lehetőséged azt választani, hogy magasabb tudati rétegbe válts, ám ehhez ismerni kell azt is, mi tart benne a boldogtalan folyamataidban. 

A Tudat ébresztő mozzanatok folyamatos lehetőségét adja, rálátást a problémákra és a bennünk láthatatlanul húzódó mozgatórugókra de a Jelenléti Transzformáció képzése után ráláthatsz  a mátrix felépítményére is.

Az ember sorsa  karmikus árnyékok szüntelen átminősülésének és átváltozásának jegyében folyik le.

A sors csupán az elme játéka, ha  az érzetekre adott reflexek az elméből, az egóból indulnak.


A karmikus lenyomatok végtelen információfolyamként kommunikálnak az elme számára felfoghatatlan formában, ennek átéléshez elengedhetetlen a Tudati rétegek, Mátrixok és a hozzá kapcsolódó minőségek jelenléti megismerése.

A JELENLÉTNEK különösen a sors olyan helyzeteiben van jelentősége, amikor az ember a sorsát teljesítve blokkokat él át. Ilyenkor több mátrix egyszerre aktuálissá válik, a megfelelő felismerések hiányában a sors stagnál, vagy ismétlődik. 

A MŰHELYMUNKA

MEDDIG LEHET ELJUTNI A FOLYAMATOKBAN?

A KARMA:

Amikor testet öltünk, egy adott rezonancia-szint áll rendelkezésünkre. Minden valaha élt létező boldogsága és és bánata benne rezonál abban a világban, már akkor is vannak emlékképeink amikor még sem születtünk.

 

A karma tehát nem egy bűnös életünk eredménye, hanem a földi hologram születésünk pillanatában működő rezgésmintázatának következménye. 

A karma tekinthető egy a tudattalanban működő  logikai rendszernek, ami hatással van az egó működésére, méghozzá úgy, hogy azt észre sem vesszük.

Félelem, bűntudat, fájdalom rétegek történetei kapcsolnak be, indítják el elménk elemző működését. 

Érzünk valamit, ami a belső karmikus rétegek képeiből ered, és következtetéseket vonunk le, méghozzá olyan sebességgel, amit csak bizonyos szellemi készségek fejlesztése után vagyunk készek felsimerni.

Kapcsolódó kérdések:

Mindazokból, akik valaha itt éltek a földön és testüket hátrahagyták, nem csak por és hamu maradt.
Ez a por és hamu Földanya szerető ölelésében egységes rezgésmintázatú hologramként él tovább.

A hologram rezgésmintázata az emberek boldogságérzete szerint változik. Aki meghal, úgy is mindhatjuk elhagyja a testét.
Mindannyian elmegyünk egy napon és  képesek vagyunk boldogabb testet hátrahagyni, mint amibe beleszülettünk.

Minden leszületéssel, vállaljuk a hologram rezgésmintázatának emelését, és minden halállal eldől, hogy az energia rezgésmintázata mennyit emelkedett általunk.  Ezt a folyamatot senki nem méri, senki nem jutalmazza, és senki nem ítéli meg. 

Tehát, amikor testet öltünk, egy adott rezonancia-szint áll rendelkezésünkre.
Minden valaha élt létező boldogsága és és bánata benne rezonál abban a világban, ahová jövünk, és emlékképekként vesszünk magunkra a rezonanciát, miközben a testet öltés folyamat zajlik… Így már akkor is vannak emlékképeink amikor még sem születtünk.

Ezeket az emlékképeket mi tesszük teremtő erővel és intelligenciával bíró létezőkké, hiszen ahonnan jövünk, akik vagyunk, életerővel képesek átitatni mindent, amivel csak kapcsolatba kerülnek.  Így számos szomorú és tragikus történet főhőse is teremteni kezdi életünkbe az eseményeket. A bűntudattal rendelkező főhősök büntetést, a szegénységtudattal rendelkező főhősök szegénységet, a uralkodók hatalmi vágyat és így tovább…

A karma tehát nem egy bűnös életünk eredménye, hanem a földi hologram születésünk pillanatában működő rezgésmintázatának következménye. 

A karma tekinthető egy a tudattalanban működő  logikai rendszernek, ami hatással van az egó működésére, méghozzá úgy, hogy azt észre sem vesszük. Félelem, bűntudat, fájdalom rétegek történetei kapcsolnak be, indítják el elménk elemző működését. 
Érzünk valamit, ami a belső karmikus rétegek képeiből ered, és következtetéseket vonunk le, méghozzá olyan sebességgel, amit csak bizonyos szellemi készségek fejlesztése után vagyunk készek felsimerni.

Csakis azért, mert ahonnan jöttél a rezonancia szintje felfoghatatlan mértékű, és általunk kimondhatatlan erővel ír át tragikus, fenyegető, vagy gonosz történeteket reménytelivé, jóindulatúvá és teljessé. 

 

Az elemző elme a múltra figyel és az okokat kutatja. Feszül és szeretné elkerülni a sorscsapásokat.
Az elemző elméd úgy próbál szolgálni, hogy visszaviszi és benntartja a figyelmed a múltban.
Így a hétköznapi tudatosságod fejlődése mellett is akaratlanul,  a múltban rekedt energiaszinten is fogsz teremteni.
Ezért teremted jónéhányszor azokat az életeseményeket is az életedbe, amit nem szeretnél tapasztalni.

Már tudod, hogy

• -minden szenvedésed okozója egy múltbéli történet főhőse,

• -és tudod, hogy van képed a főhősről,

• -tudod, hogy ez a főhős nem te vagy,

• -megértetted, hogy a hősöd a múlttal rezonál.

Használhatod az  intuitív képességed:

-Felidézheted a  benned lévő képeket, kapcsolódni tudsz az eredet-fényedhez,  és semmi másra nincs szükség, mint engedni működni a rezonancia törvényeit a jelenben. Ehhez szükséges az elmező elme nyitottsága.

Ha az elemző elme nyit és lazul, az intuíció szabad áramlást kap.

Az elméd a képek alapján engedélyezni fogja számodra, hogy átéld a kegyelem állapotát és képes lesz elfogadni a megszabadulást is.

Képekben tároltad el és képek által szabadíthatod meg magad a karmától.

Fizikai működésünk ösztönösen a túlélésre hangolódik. Túlélés közben nem tudunk intuitívak lenni. Mivel a túlélő játszmák nem csak a cselekvéseinkben léteznek, hanem az érzelmeinkben és a gondolatainkban is, így észre sem veszzük ha beszűkül a figyelmünk. 

Mindazt, amit teszünk megelőzi egy gondolat, a gondolatot pedig megelőzi az érzelem. Az érzelmeink, ahogy már említettem a karmikus forrásokból is táplálkoznak. Reakcióinkat tudattalanul befolyásolják, indokolatlanul kezdünk félni, haragudni, mert nem a valóságot érzékeljük, hanem a fájdalom – félelem rétegek vonják magukra a fókuszt.

Az intuíciónk egyenes arányban fejlődik azzal, ahogyan a minket érő érzelmi hatásokra reagálunk. 

Az ösztön világa beszűkíti a figyelmüket, mert a fizikai testünknek az evolúciós program szerint feszültségre van szüksége a túléléshez. Ösztönösen reagálunk az érzeteinkre, még azelőtt, mielőtt tudatosítanánk azokat, hiszen a vadonban életmentő a gyors reakció.

A kihívásokra, félelmetes helyzetekre, érzelmi támadásokra adott reakcióink meg fogják határozni, hogy milyen mértékben engedünk teret az intuíciónak.

-És az a helyzet, hogy az ösztöneinknek senki sem szólt, hogy már nem a vadonban élünk. 

A túlélési késztetésből adódó feszültség blokkolja az intuitív elme működését, hiszen ahhoz éppen lazulni kéne, hogy az intuíciónk fejlődhessen. 

Az ego, mint a túlélésért elsődlegesen felelős intelligenciánk tanítható, tréningezhető  az érzelmi életünk behatóbb tanulmányozására. Képes arra, hogy a túlélő ösztönt olyan életösztönre formálja, ami mentes az ellentmondásoktól, éppen azért, mert ha nyugton marad akkor a jelenben érzékel, nem kutat a múltban, nem fél a jövőtől, nem befolyásolható: ettől lesz intuitív.

Hiába a sok-sok spirituális technika, és hiába minden meditáció, ha utána nem foglalkozunk a tudatos jelenlétben is a felhozott témákkal. A JETi, avagy a jelenléti transzformáció a hétköznapi  életben használatos, méghozzá a szokásaink és a beidegződéseink áthangolására. Átadom, hogy mit tehetsz, de a te feladatod alkalmazni.

Minden kétségbeejtő, vagy fájdalmas élethelyzetünkben létezik egy támadó fél, akinek a felénk irányuló cselekedetét támadásként érzékeljük.  Ezt a támadást már megtanultad téves reflexiókkal, a karmikus törvényszerűségeid szerint hárítani.
Ha a karmád kioldottad, értelemszerűen a hárítás folyamata is okafogyottá válik, ám az egód beidegződésinek időre és gyakorlásra van szüksége, hogy teret tudj adni a változásoknak.

Ez a karma lebontásának legkritikusabb folyamata, ugyanis ha ez nem történik meg, ha továbbra is a korábbi beidegződéseid szerint élsz, akkor tartós változást nem fogsz tapasztalni az életedben. A jelenléti transzformáció gyakorlása vezet át az új életedbe, ahol már nem ismétlődik tovább az, amitől korábban szenvedtél.

Innen kapta a nevét az alapfokú műhelymunkánk: JETi

A tested a fényed temploma, ezért mindig jó helyen vagy!

A kapcsolat benned van, a szándék benned van.

A tartós örömökhöz és a tudat megismeréséhez az okkal is rendelkezel, így a jelenléted az élet minden helyzetében megtartható.

Léteznek helyek, ahol gyógyulni lehet, ahol emelhetjük a rezgésünket, ám ezek ideig-óráig segítenek csak. A legtöbb ilyen hely tőlünk teljesen eltérő kultúrában működik, s minden kultúra szellemiségének megvan az öröksége és feladata. 

A távoli helyeken működő erőforrások, töltekező helyek nagyon sokszor újabb képeket és feladatokat is adnak, így ezeket a helyeket érdemesebb a teremtő ember minőségében látogatni, inkább gyönyörködni a világ sokszínűségében és hálát adni azért, hogy van.

Inkább adni menjünk és ne kapni akarjunk.

Azok a tudatos döntéseink, amik az egó számára elvárható eredményeket kellene hogy hozzanak, nagyon sokszor ellentmondásban állnak a mélytudatban megbújó karmikus hitrendszerekkel, vagy a gyermek korban rögzült limitáló hitrendszerekkel.

Ezek az ösztönösen, csak a tudatalattiban működő logikai rendszerek: 

 • intelligenciával rendelkező szerepszemélyiségekként  hoznak döntéseket,

 • használják az életerőnket úgy, hogy nincs is róla tudomásunk. 

A tudattalanban működő hitrendszerekre, alkukra, elvekre, logikai összefüggésekre nem látunk rá, csupán vagy az eredményeit tapasztaljuk:  értehetetlen kudarcok, betegségek, megromló élethelyzetek, kapcsolati válságok, vagy a teljesítményben megnyilvánuló nehézségek formájában.

Ezen téves gondolatrendszereid felfejtésével és semmissé tételének módszereivel foglalkozunk, spirituális önismereti munka során.

Mindannyian tudjuk, óriási mennyiségben van itt ivóvíz és termőföld, nem is beszélve vadon szelídségéről. 

Az eredetfényünk is pontosan az élet erőinek pompájában ragyog, és ha helyet keresett magának a testet öltéshez, ez a föld mágnesként vonzotta magához ide, ahol az élet bősége, az élet szelídsége és Földanya szerető természete várta.

Nem csak a fizikai világban állnak rendelkezésünkre az éltető erőforrások.
Az eredő erőnk a Tudat szellemi szférájában csak arra vár, hogy aktívan kapcsolódjunk MAG-unkhoz. Ez a kapcsolódás az életmódunk és gondolkodásunk átértékelését is szükségessé teszi.

Régen mágikusnak mondták, ma azt mondhatjuk mentális..

A születséd helye így annak következménye, hogy rendelkezel az életető energiák alapvető törvényei felett. A földön tudod elkezdeni, mentálisan tudod működtetni, kapcsolódhatsz és élhetsz a magasabb törvények éltető igazságában. 

Miközben beszélni tanultál, megtanultad a képeket gondolatfolyammá alakítani és ezzel egyszerre a hozzád érkezett gondolatfolyamokat is képekben tároltad el. Ez a magyar nyelv egyik csodája. 

Képekben vetted magadra a hitrendszereket, az örökölt gondolatokat és a karmikus történeteket is. 

Az anyanyelvet tanulva már életed első éveiben megnyíltál azok felé, akik taníthatnak minket. Képekben tanultál a sárkányokról, tündérekről, királyfikról és királylányokról. Igaz és igazságtalan történetekről, és arról, hogy az igazságtételek mindig valamilyen földöntúli teremtményhez kapcsolhatók. 

Képed van minden belső szerepszemélyiségedről és ha őket felidézed, vagy alvásukból felébreszted, az eredetfényed rezonálni kezd belső képi világodra.

Képeid teremtik a kapcsolatot láthatatlan világoddal, a mindenlét szellemi dinamikájával is. A tudat természete és hatalmas ereje ezt a rezonanciát áthangolja, és te képek formájában lehetsz tanúja és tanítványa a változásnak. 

JETi

FIGYELEM!

AZ INTUITÍV ELME PROGRAMJA

RÉSZVÉTEL A SORSFELADATAINKBAN

A KURZUSAIM NEM CERTIFIKÁCIÓS PROGRAMOK ÉS NEM TERÁPIÁS TEVÉKENYSÉGEK!

MINDAZOKNAK AJÁNLOM, AKIK ÖNISMERETÜKET, CSELEKVÉSÜK TUDATOSSÁG SZINTJÉT, JELENLÉTÜKET ÉS ÖNSZERETET KÉSZSÉGEIKET SZERETNÉK FEJLESZTENI.

ALAPFOK INDUL: 2023. október 17-én!

SZERETETTEL VÁRUNK!
Andi és a Csoport


MÉG ENNYI IDŐD VAN A JELENTKEZÉSRE:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
A jelentkezés lezárult.

REGISZTRÁCIÓ, JELENTKEZÉSI LAP

Kopcsó Andi

Asztrológus, Tarológus,
Meditációs szimbólum alkotó,
Szimbólum festő

A  MEDIKLUB™ alapítója,

JETi jelenléti transzformációs folyamatok,
és az intuitív elme program átadója
 

 

SORSALKOTÓ ASZTROLÓGIA, INTUITÍV ELME:

A karmikus hitrendszerek feltárása,  tudatos lebontása az intuíció bekapcsolásával, erősítésével.

 

 

Elérhetőségeim:

Kérdésed van?

Írj nekem üzenetet: